CDA Grave< Naar CDA.nl

CDA Grave

Welkom op de website van CDA afdeling Grave.

Openbare fractievergadering 30 Juni 2016 vervalt

Aankomende donderdag 30 Juni zou er er weer een openbare fractievergadering gepland staan in de Viersprong in Gassel. Helaas moeten we echter mededelen dat we deze vergadering komt te vervallen. Door drukte is het helaas ook niet mogelijk om de vergadering te verzetten naar een andere datum voorafgaand aan de raadsvergadering. Onze excuses hiervoor. We verzoeken dan ook iedereen die nog wat te melden heeft (vragen en/of op of aanmerkingen) deze naar ons toe te sturen, zodat de fractie daar dan eventueel nog wat mee kan doen!

Gezien het de laatste raadsvergadering en de laatste openbare fractievergadering zou zijn geweest voorafgaand aan de vakantie, willen we iedereen dan ook een goeie vakantie toewensen en hopen we jullie terug te mogen zien bij de volgende openbare fractievergadering op 22 September om 20:00 in Escharen.

 

Algemene beschouwingen 2016-2019

Het CDA maakt zich grote zorgen over de polarisatie in het vluchtelingendebat dat door ongenuanceerde, opruiende uitingen, bedreigingen en aanslagen onmogelijk wordt gemaakt. Op het moment dat mensen hun mening niet meer in het openbaar durven uiten, tast dat de grondbeginselen van de democratie aan. Wij roepen iedereen op begrip te hebben voor elkaars standpunten en samen naar oplossingen voor dit probleem te zoeken. Klik op de volgende link om de volledige tekst te openen: 2015-11-10_ AB 2016 CDA.docx


Samenwerken Land van Cuijk

Het CDA Grave maakt zich sterk voor een krachtige regio en een krachtige samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Al lange tijd wordt gesproken over de wijze waarop deze bestuurlijke- en ambtelijke samenwerking toekomstbestendig kan worden ingericht. Sinds 2014 zijn de ambtelijke organisaties van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert samengevoegd tot één ambtelijke organisatie. Deze werkorganisatie heeft inmiddels de juiste werkkaders gesteld en de voorziene eerste effecten op het gebied van efficiëntie, kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid van de lokale organisatie zijn voor ons zichtbaar.

De vraag die het CDA Grave nu bezighoudt is hoe verder? Op welke wijze kan recht worden gedaan aan de gezamenlijke ambitie de samenwerking naar een hoger niveau te tillen en toch op bestuurlijk- en vooral controlerend niveau (niveau gemeenteraad) op een adequate manier invloed te kunnen uitoefenen op de ambities van het Land van Cuijk.

Tijdens de recente bijeenkomst van de gemeenteraadsleden over samenwerking in het Land van Cuijk in Boxmeer op 23 maart j.l., heeft onze fractievoorzitter Ben Peters zich hard gemaakt voor zijn eerder gepresenteerde adviesraadmodel waarin de raadsleden van de gemeenten op een representatieve- en krachtige basis zijn vertegenwoordigd. Eerder heeft onze fractievoorzitter de gemeenteraad van Grave kunnen overtuigen van deze bestuurlijke oplossing om het onderlinge vertrouwen tussen de deelnemende gemeenten te verbeteren. Hierdoor kunnen de samenwerkingsprojecten uit de uitvoeringsagenda rekenen op meer draagvlak en samenhang rekenen als zij ter besluitvorming in de vijf gemeenteraden worden voorgelegd.

Het CDA heeft concrete innovatieve ideeën waarbinnen de identiteit van de gemeenten en de verbinding met de bewoners van de gemeenten geborgd is. In hoeverre deze vorm van bestuurlijke inrichting een daadwerkelijke oplossing kan zijn voor de toekomst, zal mogelijk blijken uit een eventueel in te zetten onderzoek naar de beste wijze van bestuurlijke samenwerking binnen onze mooie regio. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze fractievoorzitter Ben Peters.

 

Glasvezel in Grave:
Informatieavond 4 april 2016

In navolging van Cuijk en Mill hebben wij als CDA Grave ingestemd met het plan om een glasvezelcampagne op te starten. Om Glasvezel in de gehele gemeente te realiseren is ook uw steun van belang! Met Glasvezel is er de mogelijkheid om, niet alleen sneller internet bij u in huis te brengen, maar ook kunnen er meer leveranciers gebruik maken van deze glasvezel kabel om u op deze manier te voorzien van lagere prijzen.

De informatieavond over LvCNET op 4 april j.l. in Catharinahof werd zeer druk bezocht. Tijdens de avond is uitleg gegeven over de opzet van LvCnet en de drie partners/providers die hun internet-, telefoon en televisiediensten aanbieden via de aan te leggen glasvezelverbindingen. Het is van belang dat er 40% deelname is vanuit de kernen en 70% vanuit het buitengebied. Aanmelden tegen gunstige voorwaarden kan tot 1 juli 2016! Daarna worden andere (hogere) aansluittarieven gehanteerd!

Voor verdere informatie klik hier of kijk op de website van LVCNET:

website LvCNET

 

Wij zoeken U!

Als uw lokale CDA vertegenwoordiger in de gemeenteraad zijn wij er op gericht de juiste besluitvorming te krijgen over alle thema's die van belang zijn voor de Graafse gemeenschap. Besluiten die wij te allen tijde zullen benaderen vanuit het CDA gedachtegoed en waarbij wij rekening houden met de zogenaamde 'couleur locale' van onze mooie gemeente.

In onze besluitvorming weten wij ons gesteund door een actieve achterban, maar ook door onze provinciale-, waterschaps- en landelijke achterban. Onze contacten met zowel onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten, Waterschap Aa & Maas en onze regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer (CDA kamerlid Eric Ronnes) zijn hecht. Dit is immers een groot voordeel van een landelijk georganiseerde partij. Op deze wijze kunnen wij op specifieke thema's gezamenlijk optrekken en onze gezamenlijke successen behalen!

Dit kunnen wij echter niet alleen. Wij zijn dan ook op zoek naar u! CDA medestanders die geïnteresseerd zijn in het politieke- en beleidsproces van de gemeente Grave en die via het CDA Grave graag ervaring willen opdoen of juist ervaring met ons willen delen om ons te helpen bij onze besluitvorming en/of activiteiten. 

Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u ons gerust mailen of bellen.

Aantal bezoekers: 36852